תכנון מס

הוא הליך בו משתמשים ונעזרים בחוקי המס הקיימים על מנת להקטין את חבות המס של יחידים ו/או ושל חברות. מתכנן המס פועל למזער ככל הניתן את חבות המס של הנישום על ידי בחינה מדוקדקת של תוצאות המס, בהינתן דרכי פעולה חוקיות שונות ובחירה בתוצאה עם חבות המס הנמוכה ביותר. חשוב מאוד לציין כי זכותו של כל נישום לתכנן את תשלום המס שלו בצורה היעילה והחסכונית ביותר במסגרת החוק ובמסגרתם של דרישות רשויות המס.

פעולות שנתיות כתכנון מס

דיני המיסים במדינת ישראל מעניקים תוקף חוקי לתכנון מס, כאשר במסגרתו ניתן לבצע מימוש הפסדים לפני תום שנת המס הנוכחית, להקדים או לאחר במכוון הוצאות שונות בהתאם לרווחים העסקיים, לנהל את הציוד והנכסים באופן שבו מתקבלים זיכויים וניכויים אפשריים ועוד. על כן, תכנון מס נכון, יהא זה שבמסגרתו מתבצעות פעולות שנתיות מסוימות, שיובילו אתכם בתום שנת המס לחבות התשלום האפשרית הנמוכה ביותר עבורכם ובמסגרת החוק.

ניהול מלאי

ספירת המלאי השנתית משפיעה באופן ישיר על הרווחיות העסקית של העסק לשנת המס הנוכחית. יש לבדוק את המלאי וטיבו ולנסות להיפטר מפריטים שהעסק מתקשה לייצר מהם הכנסות עד לסוף שנת המס, או להשוות את מחירם למחיר השוק הסטנדרטי ובכך לצמצם את החבות. לדוגמה רשתות האופנה הגדולות פועלות בדרך זו, כאשר עם כניסתו של חודש דצמבר (החודש האחרון לשנת המס הנוכחית), מתבצעים מבצעים רבים על פריטים שעוד נותרו במלאי. הדבר מאפשר לחברה למכור במחיר הנמוך ביותר, להיפטר מ"המלאי המת" ולזכות בשווי מלאי גבוה יותר, בהתאם לפריטים החדשים המוצגים במלאי. יש להציג אישור בכתב לפקיד השומה על ביצוע ספירת המלאי ליום 31.12.

הפקדות לקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים

עצמאיים ובני זוגם זכאים להטבות מס בשל הפקדות לקופת הגמל וביטוח החיים. ההטבות מתבצעות באופן שבו מתקבלת הפחתה בתשלום המס השנתי, כאשר עצמאים מעל גיל חמישים זוכים אף להפחתות ולהטבות גדולות יותר. ההמלצה לפיכך היא להשלים את כלל התשלומים עד לתקרות המס כדי ליהנות מהפחתות מקסימליות. באשר לקרנות השתלמות, ניתן להשקיע עד 7% מההכנסות השנתיות ובכך לקבל את הסכום באופן חד פעמי כפטור מס.

תרומות

המדינה מבקשת לעודד תרומות למוסדות ציבוריים וקרנות לאומיות המאושרות על ידי משרד האוצר. תרומות שסכומן הינו גבוה מ-190 ₪ (נכון לשנת 2022), יזוכו ב-35% מסך התרומה עצמה, בתנאי וסכום התרומה איננו גבוה יותר מתקרת המס לתשלום באותה שנה ובתנאי שהתרומות נתרמו למוסדות שמוכרים לפי סעיף 46  לפקודה.

תכנון מס בהתאם לתרחישים עסקיים

במצב של הפסדים או הכנסות נמוכות לקראת סוף שנת המס (חודש דצמבר), מומלץ דווקא להקדים את ההכנסות (כלומר, לדרוש תשלום מוקדם) ולדחות את ההוצאות, על מנת לאפשר ניצול מיטבי של הטבות מס אפשריות על הסכום שהתקבל, שלא ניתן להעביר או להעתיק לשנה הבאה בשום מקרה.

רכישת ציוד חדש ומכירת הציוד הישן

תזמון רכישת ציוד חדש מול מכירת ציוד ישן מאפשר שימוש בסעיף 27. סעיף זה מאפשר להמיר הפסד הון (25%) ממכירת מכונות וציוד בהפסד פירותי שוטף (מס מקסימלי של 47%+בטוח לאומי18%) . השימוש בסעיף 27 הנ"ל הופך אטרקטיבי נוכח ההבדל בדרך הקיזוז של הפסדים שוטפים והפסדי הון.