עוסק פטור

יחיד שפותח תיק למעשה פטור אך ורק ממע"מ .ההחלטה אם לפתוח עוסק פטור תלויה בקשר ישיר לגובה ההכנסות שהיחיד צופה ,בשנת 2022 גובה ההכנסות עומד על 102,292 ₪ בשנה והמדובר במחזור הכנסות בלבד ללא קשר להוצאות. זאת אומרת, אסור לעוסק הפטור לעבור את תקרת ההכנסות. מי שעובר את ההכנסות הללו במהלך השנה יאלץ לשנות את הסיווג שלו לעוסק מורשה . כמו כן את החריגה מהתקרה הוא יצטרך לשלם בגינה, מע"מ עסקאות. עוסק פטור אינו חייב לדווח כל חודש או כל חודשיים לרשות מע"מ בגין הכנסותיו והוצאותיו , אלא הוא מדווח פעם בשנה (עד 31/1) למע"מ על גובה ההכנסות שלו עבור שנה קודמת. עוסק פטור לא מוגבל לעבוד עבודה נוספת כשכיר, כשכיר אין לו מגבלת הכנסה.

חשוב להדגיש – ישנם מקצועות שמוגדרים בניהול פנקסים ע"י מס הכנסה כמקצועות שאין באפשרותם להיות עוסקים פטורים.

פתיחת עוסק פטור אונליין

משרדנו מזמין אותך לפתוח את העסק שלך אצלנו אונליין בחינם!!! הפתיחה של התיק נעשית במשרדנו ללא עלות גם למע"מ גם למס הכנסה וגם לביטוח לאומי ללקוחות המצטרפים אלינו למשרד לדוח שנתי או להנהלת חשבונות שוטפת.

שלבים לפתיחת עסק

  1. רישום כעוסק מורשה או עוסק פטור במשרדי המע"מ

​            יש להמציא את המסמכים הבאים

  • טופס 821
  • צילום ת.ז. וספח מלא
  • אישור על פתיחת חשבון בנק או צילום שיק
  • חוזה שכירות של חנות או משרד  (למי שעובד מהבית אין צורך)
  • חוזה עם לקוח מוביל (לפי דרישת מע"מ)
  1. פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה – יש לצרף מסמכים שונים כגון: תעודת עוסק מורשה ,צילום תעודת זהות וספח, טופס 5329 ובקשה לפטור מניכוי מס במקור. 
  2. פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי–  בביטוח לאומי נדרש למלא טופס דין וחשבון שנתי, בטופס לפתיחת תיק בביטוח לאומי יש לציין מחזור עסקאות חודשי צפוי ושעות עבודה שבועיות משוערות, על פיו יחושב התשלום לביטוח לאומי. לאחר הגשת דוח שנתי, מקבלים עדכון האם יש הפרשים שצריך לכסות או האם מגיע החזר כספי מביטוח לאומי בגין תשלומי יתר.