ייצוג מול רשויות המס

עם הצטרפות אל ציבור לקוחותינו, משרדנו יקבל על עצמו את ייצוג הלקוח למול מס הכנסה, משרדי מע"מ והמוסד לביטוח הלאומי ויטפל בצורה מקיפה בכל נקודות ההשקה למול רשויות אלו. כך, כלל המכתבים / הודעות / התראות / הרשאות / עיקולים והוראות אחרות הנשלחים מעת לעת מרשויות אלו ללקוח יטופלו על ידינו באמצעות הייצוג מאפשר לנו להגיב עליהם בצורה יסודית, אחראית וזריזה והכל מבלי להפר את שלוות הלקוח או להטרידו בנושאים בירוקרטיים אלו ועל מנת לאפשר לו להתמקד בניהול עסקו.

משרדנו בקיא בנהלים ובפרוצדורות ברשויות המס, דבר המאפשר לנו ליצור יתרון משמעותי ללקוחותינו ולמנוע (במקרים הרלוונטיים) קנסות או חבויות אשר ניתן להימנע מהם.