החזר מס שבח

מס שבח מקרקעין הינו מס אשר מוטל על רווח של מוכר זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין. חישובי המס שבח כוללים חלופות שונות ומשתנים רבים שמשפיעים על החבות של המס שבח. במקרים רבים קיימת זכאות להחזרים מרשות המיסים בסכום משמעותי . החוק מאפשר, בתנאים מסוימים, לתקן את שומות מס שבח מקרקעין, אשר נערכו בעבר ולקבל החזר מס שבח מקרקעין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממיסוי מקרקעין (גם כאשר מדובר בשומה עצמית .

בדיקות זכאות

אם המכירה הייתה בשנים האחרונות ושולם מס שבח מקרקעין, יש סיכוי טוב כי ניתן לקבל החזר מס שבח מקרקעין בגין המס אשר שולם. בדיקת הזכאות להחזר מס שבח מקרקעין תביא בחשבון את כל הנתונים של עסקת המקרקעין וכן את הנתונים הייחודיים של מוכר המקרקעין ואת כל החלופות לחישוב מס שבח.

באיזה מקרים מגיע החזר ?

החזר מס שבח מקרקעין יכול להיות בשל סיבות שונות ורבות, קיזוז הפסדים באופן מיטבי, התחשבות בהפחתות מס וניכויים אשר הוענקו בתנאים מסוימים, ניכוי הוצאות או בשיעורי מס מיוחדים, ניצול של הקלות מיוחדות במס שבח (הוראות שעה) אשר הוענקו בחוק ועל ידי רשות המיסים בהחלטות מיסוי , הוראות ביצוע ו- חוזרים מקצועיים, שימוש בפטורים אשר הוענקו בחוק ובתקנות, עריכת חישוב מס שבח בצורה אופטימאלית, תיקון טעויות בחישוב המס על ידי רשות המיסים, כאשר הרשימה ארוכה מאוד.

בשל המורכבות הרבה הכרוכה במיסוי מקרקעין מומלץ להתייעץ עם יועץ מס.