דוח שנתי מס הכנסה

תושבי ישראל שפתחו תיק במע"מ ובמס הכנסה (עוסק מורשה / פטור) יחויבו בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. נציין, שעוסק מגיש דוח שנתי למס הכנסה, בעוד הדיווחים למע״מ וביטוח לאומי נעשים בצורה אחרת ולאורך השנה.

פקודת מס הכנסה מחייבת כל בעל עסק בישראל בהגשת דין וחשבון על הכנסותיו שהופקו במדינת ישראל ומחוץ לה, גם חלק מהשכירים בישראל נדרשים להגיש דו"ח שנתי. עם זאת, סעיף 134א' לפקודה מעניק פטור מהגשת הדוח השנתי במקרים מסוימים.

מהו הדוח השנתי ?

דוח שנתי למס הכנסה הינו מסמך המרכז את כל ההכנסות של מגיש הדוח (לווא דווקא עסק, יש מקרים שגם שכירים מחוייבים להגיש) בשנה החולפת ולפי כלל ההכנסות הנכללות בדוח, מחושב מס ההכנסה אותו יש לשלם.

מה כולל הדו"ח?

דו"ח שנתי צריך להכיל את כל הנתונים הנדרשים עבור הרשויות לקבלת תמונת מצב מהימנה של היקף פעילותו הפיננסית של האדם או העסק בשנת המס. בכלל זה, פירוט כלל הזיכויים והניכויים של הנישום באותה השנה:

  • פירוט ההכנסות שהיו לנישום במהלך השנה, מכל מקור שהוא; שכר (מעבודה או מעסק), רווחים מנכסים (כמו השכרת דירה), תשואות מהשקעות, ניירות ערך, תשלומי קצבאות וכן הלאה.
  • פירוט ההוצאות שהיו לנישום, כפי שמוכרות לצורך מס הכנסה; בעיקר הוצאות שעניינם ביצירת ההכנסה, כמו שכר לעובדים, שירותי רואה חשבון, הוצאות שיווק, רכישת ציוד מקצועי, שכירת משרד, תחזוקת רכב, יעוץ מקצועי ועוד.
  • מיסים ששולמו במהלך השנה, כמו מקדמות, מס שנוכה משכר או עסקה במקור וכדו'. חשוב מאוד להקפיד ברישום המס ששולם על מנת שלא תיווצר כפילות בתשלום המס.
  • הפקדות שבוצעו לביטוח לאומי ולקרנות שונות, כמו קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים ועוד.

כמו כן, ועל פי הצורך, יש לצרף לדו"ח השנתי טפסים ודוחות נוספים המשלימים את הנתונים שפורטו לעיל, כמו דו"ח רווח והפסד; אישור תיאום מס ככל שבוצע (טופס 116 וטופס 106 מהמעסיק); אישורים שנתיים על הפקדות שבוצעו בקרנות או על רווחים שעלו מניירות ערך, תכניות חיסכון ודיבידנדים; וכדו'.

לצד האמור, נציין כי בעל עסק קטן שהכנסתו היא עד 60,000 ₪ בשנה, רשאי להגיש דוח מקוצר שאינו כולל חישובי מס (למידע נוסף ראו: שידור דו"ח שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן באתר רשות המסים).

מתי מגישים דוח למס הכנסה?

הגשת הדוח מתבצעת עד ה-30 באפריל או עד 31 במאי בשנה העוקבת. זאת אומרת דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2021 נדרש להגיש עד תאריך 30.4.22. ישנם מקרים שניתן לקבל דחייה אך רק באישור פקיד השומה

או במידה ומיוצגים ע"י משרד מייצג, ניתן לקבל ארכה להגשת הדוח מאוחר יותר.

איך מגישים דוח שנתי למס הכנסה?

ניתן להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה באופן מקוון דרך אתר רשות המיסים בישראל. או שמומלץ להיעזר באיש מקצוע כדוגמת רואה חשבון או יועץ מס בעת הגשת הדוח.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה

הדוח השנתי – טופס 1301 מוגש לרשות המיסים באופן מקוון בצירוף המסמכים הדרושים.

 

בהגשת הדוח מצהיר הנישום על הכנסותיו מכל המקורות בארץ ובחו"ל, ומנגד מציג את ההוצאות שהתהוו לו בתהליך הפקת ההכנסה

מה קורה אם לא מגישים או מאחרים בדוח השנתי?

אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה, היא עבירה פלילית שיכולה לגרור הטלת קנס ואף מאסר.

בנוסף, פקיד השומה רשאי במקרה של אי הגשת דו"ח לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו.

מספר דגשים נוספים

ברוב המקרים, מס הכנסה נותן אורכה למייצגים להגיש את הדוחות בתאריכים מאוחרים יותר.

 

אנחנו מעניקים ללקוחותינו שירות הכנת והגשת דוח שנתי וליווי עתיר ניסיון בכל התהליך מול הרשויות השונות.

 

זכרו כי לדוח השנתי למס הכנסה ישנה משמעות גם לדיווחים עתידיים וגם לנושא של הצהרת הון ויש למלא אותו בכובד ראש ובזהירות יתרה.

 

בכל מקרה בו אתם זקוקים לייעוץ מקצועי של איש מקצוע בהגשת דוח שנתי לעוסק פטור, או לעוסק מורשה נשמח לסייע ולספק לכם מענה מקיף ומלא בתחום הדיווח לרשות המסים.