עוסק מורשה

פתיחת תיק עוסק מורשה מתאימה ליזמים שהחליטו להיות עצמאיים ומעוניינים למכור מוצרים או שירותים  העומדים בקריטריונים הבאים:

 • סטטוס עוסק מורשה מתאים לעוסקים פטורים (בעבר קראו לזה "עוסקים זעירים") שמחזור העסקים השנתי שלהם גדל ועומד על 102,292 ₪ או על סכום גבוה ממנו (נכון לשנת 2022). במקרה כזה יש לעדכן את מע"מ על שינוי סיווג מעוסק פטור לעוסק מורשה ולהציג למע"מ את מחזור העסקאות העדכני. שינוי הסטטוס של העוסק מתעדכן בתוך מספר ימים. מרגע מעבר לעוסק מורשה על העוסק להתחיל ולגבות מלקוחותיו מע"מ וגם להתקזז עליו, כמובן.
 • ליזמים שמעוניינים לפתוח עסק חדש שמחזור ההכנסות השנתי שלהם צפוי לעמוד או עומד על 102,292 ₪ ומעלה ( נכון לשנת 2022)
 • מקצועות חופשיים ומקצועות שרשימה של מע"מ המחייבים פתיחת תיק עוסק מורשה ואינם יכולים להתחיל את דרכם העסקית כעוסקים פטורים, ביניהם: פסיכולוגים, רופאים, רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין, מתורגמנים, אדריכלים ועוד.

ניהול עוסק מורשה

על עוסק מורשה לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומע"מ וזאת בהתאם להוראות מס הכנסה משולב עם הוראות ניהול פנקסי חשבונות. החלטות כגון אלו ספרים נדרש בעל עסק לנהל, ובאיזו שיטה, הן בעלות חשיבות רבה ביותר לגבי עבודה בהמשך מול רשות המסים. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר במייצג כגון יועץ מס או רואה חשבון. ספרי החשבונות כוללים את הסוגים הבאים :

 • ספר תקבולים ותשלומים
 • ספר קופה (בעסק שברשותו יש קופה)
 • ספר תנועות מלאי (אם רלוונטי)
 • ספר כניסת טובין (אם רלוונטי)
 • ספר הזמנות (אם רלוונטי)
 • ספרים נוספים בהתאם לתוספת אליה משתייכים

שלבי פתיחת עוסק מורשה

 1. פתיחת עוסק מורשה מתחילה בהגשת בקשה ובמילוי טופס בלשכת מע"מ –  יש למלא טופס 821 לצורך רישום במס ערך מוסף, את טופס הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון באתר רשות המיסים. יש לצרף לטופס 821 מסמכים כגון: צילום תעודת זהות + ספח, אישור נהול חשבון בנק, חוזה שכירות אם יש, תעודה על הכשרה מקצועית (לא חובה).
 2. מילוי טופס 5329 במס הכנסה –  יש לצרף מסמכים שונים כגון: תעודת עוסק מורשה ,צילום תעודת זהות וספח, בקשה לפטור מניכוי מס במקור. 
 3. פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי –  בביטוח לאומי נדרש למלא טופס דין וחשבון שנתי, בטופס לפתיחת תיק בביטוח לאומי יש לציין מחזור עסקאות חודשי צפוי ושעות עבודה שבועיות משוערות, על פיו יחושב התשלום לביטוח לאומי. לאחר הגשת דוח שנתי, מקבלים עדכון האם יש הפרשים שצריך לכסות או האם מגיע החזר כספי מביטוח לאומי בגין תשלומי יתר.

גובה המע"מ

סכום המע"מ הוא 17% ממחיר העסקה שכוללת את כל העלויות, ההוצאות והרווח הרצוי. העוסק העצמאי צריך לשלם את ההפרש שבין המע"מ על העסקאות שלו (ההכנסות) לבין המע"מ על התשומות שלו (ההוצאות).