מתי לפתוח עוסק מורשה ?

 

כל בר דעת כבר השכיל להבין כי עוסק מורשה הוא בעל עסק שמחזור העסקאות השנתי שלו יותר גבוה ממאה ושתיים, מאתיים תשעים ושתיים. במידה והרווחתם פחות מכך, אתם יכולים לפנות בפנייה לרשויות המסים ולהיהפך לעוסקים פטורים. בנוסף לכך, קיימים עוסקים מורשים שלא מצליחים לעבור את הסכום הנ"ל, אבל הם נדרשים להיכלל בהגדרה של העוסק הפטור, כמו למשל – עורך דין, רופא, מקצוע חופשי או מתווך נדל"ן, וכיוצא בכך.

במידה ותשכילו לקרוא את כל המאמר שלפניכם, תבינו כי בעת הקמת בית עסק פרטי צריך להביא בחשבון מה הינה הדרך הכי אפקטיבית של התנהלות אל מול רשויות המסים. בעוד יש שלושה סוגי עסקים, כגון – חברה בעירבון מוגבל, עוסק פטור וכמובן עוסק מורשה…

 

מה כוללת הרשימה של מי שנדרש על פי חוק להיות עוסק מורשה?

לא תמיד יש התייחסות מלאה לגובה המחזור השנתי של הכנסות לבית העסק, שמחייבות אתכם להיות עוסק מורשה.  ישנם מצבים שתהיו מחויבים להיות עוסקים מורשים, והאופציה של עוסקים פטורים בכלל לא אפשרית לגביכם, ולהלן נסקור את המקרים הללו –

  • מי שמשתייך לאגודה שיתופית אשר רשומה כחוק בהתאם לפקודה של האגודות מחויב להיות עוסק מורשה.
  • כל מי שנמנה על המקצועות החופשיים שיתוארו לעיל, חייב להיות העוסק המורשה, כמו למשל – בעלי מעבדות רפואיות או כימיות, אגרונומים, שמאים, אדריכלים, רואי חשבון, הנדסאים, עורכי דין, חוקרים פרטיים, סוכני ביטוח, טוענים רבנים, מתרגמים, טכנאים, מנהלי חשבונות, טכנאי שיניים, מודדים, יועצי ארגונים, מהנדסים, יועצי ניהול, כלכלנים, יועצים מדעיים, או לחלופין יועצי מסים.
  • חברה שרשומה כדין בהתאם לפקודת החברות חייבת להיות עוסקת מורשה.
  • מקצועות הרפואה חייבים להיות עוסקים מורשים, כדוגמת – מרפאי או רופאי שיניים, פסיכולוגים, וטרינרים, או פיזיותרפיסטים.
  • מתווכי או סוחרי מכוניות חייבים להיות עוסקים מורשים.
  • מי שמחזיק בית ספר לנהיגה בהתאם לרישיון שקיבל על פי פקודת התעבורה חייב להיות עוסק מורשה.
  • העוסקים המורשים יהיו מתווכי מקרקעין, כמו גם סוחרי מקרקעין.
  • חובת העוסק המורשה חלה על בעלי בית ספר, כולל גני ילדים, אשר בהם לומדים תלמידים בצורה שיטתית ושאינם מוסדות ללא כוונת רווח, ואף בתי ספר שבהם מסופקת הדרכה מעשית, מקצועית או עיונית, כולל הדרכות לספורט או לאמונות, למעלה מחמישה נוכחים, חוץ מהדרכה מקרית של אין למעלה מחודש ימי הדרכה בכל קבוצות הנוכחים שהופעלו באותה שנת המסים.
Tags: No tags

Comments are closed.