מה זה מס שבח?

מה זה מס שבח?

 

בוודאי יצא לכם לפחות פעם או פעמיים בחיים שלכם לשמוע כי מגיע לכם החזר מס שבח, ולא נקפתם באצבע כדי לממש את הזכויות שלכם. מי מבינכם שכבר עשה זאת, לשם קבלת החזר מסים, השכיל להבין כי לאגף מס הכנסה, למדינת ישראל ולמשרד האוצר לא קיים שום אינטרס להיוותר עם עודף כסף, ובמידה ואתם זכאים ליהנות מהחזר של מס שבח, תקבלו אותו ברצון הישר לחשבון הבנק שלכם.

באם תקפידו על קריאה רציפה של המאמר הזה, תבינו שהדבר מתרחש בעקבות תשלום חבות המס השנתי, והדבר מאוד שכיח אף בתום תשלום של מס השבח. על מנת להבין יותר, פשוט תמשיכו לקרוא…

 

מה זה בכלל מס שבח?

מס השבח נוגע הישר לענף הנדל"ן והינו בעצם דרישה של תשלום ממדינת ישראל בגין מכירת נכס. חרף העובדה שהמדינה מצדדת בהפרטה של הכלכלה לביצוע עסקאות ולרווח מהן, אבל משום שהנדל"ן נחשב לעניין מרכזי שלה, ונמנה על חלק מהנושאים הציבוריים הכי חשובים, יש חובה להעביר בחזרה לקופה הציבורית נדבך מהרווח בגין מכירה של נכס, שבא בעקבות ההפרשים בין העלות של רכישת הבית לבין מכירתו. עד לא מזמן היה אפשר למכור בית לשם מגורים בתום ארבע שנים, ולקצור את הפירות של פטור מלא בגין מס שבח. ובאופן הזה, כאשר שוק הנדל"ן הציבור חנוק בהיבט של עלויות הדיור, מי שהרוויח מכך היה בפרט המשקיע. הפטור הוענק בלי כל קשר לרווח שהופק מהנכס או לשוויו, ובשל כך הוא היה ממש לא שוויוני.

מדינת ישראל, שהתמונה קצת יותר התבהרה בשבילה, והיא חדלה מלהעריך את הסוגיה של החזר מס שבח, שינתה את כל העניין במהלך שנת 2014, בעוד שהיא החדירה רפורמה ראשית ומובילה ביותר במס השבח, בו הגבילה את ההקלות ואת הפטור  שביו בו ברמה ניכרת.

מי הם הזכאים לקבלת פטור ממלא ממס שבח, ומי הם הזכאים להחזר מס שבח?

התחשיב של מס השבח נערך באופן צמוד למדד, כמו גם בקיזוז של הוצאות הקנייה ושל השבחת הנכס, כל מיני מסים, שכר הטרחה של עורך הדין שמעורב בתהליך של רכישת הבית, אגרות, שכר טרחה למתווך הנדל"ן, פחת, מס רכישה, משכנתא או שיפוץ הנכס, וכיוצא בזאת. במידה בתחשיב הסופי מסתבר, בסיכומו של יום, כי אין רווח בשל כל מיני הוצאות שליוו את עריכת המכירה של הנכס, בעצם לא תידרש כל נוכחות של  מס שבח. זוהי מעלה ניכרת, בשל העובדה שהזכאות לפטור ממס שבח הינה חד פעמית ולא ניתנת לשימוש באופן חוזר לשם מכירה של עוד בית בטווח הרחוק.

Tags: No tags

Comments are closed.